FAQs Complain Problems

एकिकृत सम्पति कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
४५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा दिने कार्यालय: 
बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
बाह्रविसे नगरपालिकाद्धारा तोकिएको दर रेट अनुसार लाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • विजक पत्र