FAQs Complain Problems

विविध सिफारिस

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
याेजना तथा प्रशासन
सेवा दिने कार्यालय: 
बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सिफारिस माग गर्नेको निवेदन
  • सिफारिस माग सम्वन्धी भेलाको निर्णय
  • योजनाको हकमा लागत अनुमान
  • कार्यक्रमको हकमा आर्थिक प्रस्ताव