FAQs Complain Problems

७५/७६

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ।

ठेक्का सम्झाैता गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अन्तवार्ता परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

संघ संस्थाले बाह्रविसे नगरपालिकामा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत श्रमिकको बैक खाता खोल्ने सम्बन्धमा ।

उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

सूचना । सूचना । सूचना ।

विज्ञापन रद्द गरिएकाे सम्बन्धमा ।

Pages