FAQs Complain Problems

गैर संघ संस्थाको कार्यक्रम स्विकृती माग

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक विकास, याेजना तथा प्रशासन
सेवा दिने कार्यालय: 
बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • समाज कल्याण परिषदको ढाँचामा सहमति पत्र
  • सहमति माग गरेको निवेदन
  • दातृ निकास संग भएको सम्झौताको प्रति
  • लेखा परिक्षण प्रतिवेदन