FAQs Complain Problems

तेश्रो लिगी प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्वन्धित व्यक्तिले आफु तेस्रो लिङ्गी भएको भनि प्रमाण पत्र माग गरि कार्यालयमा पेश गरेको निवेदन
  • विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात र शुल्क रसिद