FAQs Complain Problems

राजश्व दाखिला

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
४५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा दिने कार्यालय: 
बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
न.पा. द्धारा तोकिएको दर रेट अनुसार लाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • कार्यालय प्रमुख/अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट तोक आदेश भएको कागजात