FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • संस्थाको विधान
  • तदर्थ समितिको अध्यक्षको निवेदन र तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • संस्था दर्ताका लागि गठन भएको तदर्थ समिति गठन गर्न वसेको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि ।