FAQs Complain Problems

बाह्रविसे नगरपालिकाको नव निर्वाचित नगरप्रमुख बालकृष्ण बस्नेत ज्यू बाट उप–प्रमुख मञ्जु तामाङ ज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरु र वडा सदस्यज्यूहरुलाई आफ्नो पदभार ग्रहण गराइयो साथै नगरप्रमुख ज्यूबाट देहाय बमोजिमका महत्त्वपूर्ण निर्णहरु भयाे ।

Read More

बा.न.पा.का सम्पूर्ण कृषक समूहसँग नगरप्रमुख ।

Read More

नगरसभा उद्घाटन कार्यक्रम ।

Read More

याेजना तथा सम्झाैता गर्दा चाहिने अावश्यक कागजपत्रहरू

बाह्रविसे नगरपालिकाकाे सम्पन्न याेजनाहरू २०७४।०७५

यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हानकाे सूचनामा जमानत रकम संशाेधन गरिएकाे बारे ।

सवारी कर ठेक्का सम्झाैता गर्न अाउने बारे ।

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
९८५१०८८६७९
नगर उप प्रमुख
९८६०२१९९१२

सूचना अधिकारी

प्रशासन अधिकृत
suchanaadhikari@bahrabisemun.gov.np, mahat.gyanendra@gmail.com
9841964978

सूचना प्रविधि अधिकृत

सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.barhabisemun@gmail.com
9841947851

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्राविधिक
सेवा समयः- एक हप्ता
जिम्मेवार अधिकारीः- नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन ( न.पा.वाटै उपलव्ध गराएको )
 • नक्सा लेख्ने डिजाइनरवाट सिफारिस गरेको फाराम
 • निर्माण सम्पन्न भएको घरको फोटो
 • घरधनिको फोटो २ प्रति
सेवा प्रकारः- प्राविधिक
सेवा समयः- प्राविधिकले स्थलगत निरिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन ( न.पा.वाटै उपलव्ध गराएको )
 • नक्सा लेख्ने डिजाइनरवाट सिफारिस गरेको फाराम
 • डि.पि.सि. भएको घरको फोटो १ प्रति
सेवा प्रकारः- प्राविधिक
सेवा समयः- निवेदन पेश भएकाे दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन ( कार्यालयवाट प्राप्त गर्न सकिने )
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • रजिष्ट्रेशन पारित भएको लिखतको फोटोकपी
 • साविक नक्सा पासको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- प्राविधिक
सेवा समयः- नियम अनुसारको प्रकृया सम्पन्न भएको भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्कः- २ देखि ३ तल्ला सम्मको आर.सि.सि. भवन प्रति वर्ग फुट रु.६ ३ तल्ला भन्दा माथि आर.सि.सि. भवन को प्रति वर्गफुट रु १०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पहिले पास भएको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • अन्य कागजातहरुको हकमा नयाँ नक्सा पास गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
 • नक्साको हकमा सम्पूर्ण तल्ला (पहिले पास भएको समेत) देखिने गरी ३ प्रति पेश गर्नु पर्नेछ
सेवा प्रकारः- प्राविधिक
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बाह्रविसे नगरपालिका
सेवा शुल्कः- म्याद सकिएको (३५) दिन भित्र निवेदन दिएमा पहिले तिरेको दस्तुमा ५% र म्याद नाघेमा बांकि निर्माण गर्ने क्षेत्रफलको लाग्ने शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • म्याद थपका लागि उचित कारण खोलि सम्वन्धित घरधनिको निवेदन
 • पहिले पास भएको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व.सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसीद
   

Pages